Maszyny Budowlane Bez OC - Interwencja Czterech Instytucji
Maszyny budowlane

Maszyny Budowlane Bez OC - Interwencja Czterech Instytucji

Pojawił się poważny problem związany z użytkowaniem maszyn budowlanych bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. W coraz większej liczbie przypadków można zaobserwować, że firmy z branży budowlanej, niezależnie od rozmiaru, decydują się na korzystanie z tych maszyn bez posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. W rezultacie, wszelkie szkody wyrządzone