Dlaczego drewno jest obecnie takie drogie?
Inne

Dlaczego drewno jest obecnie takie drogie?

Drewno jest jednym z najcenniejszych surowców naturalnych, który w rzeczy samej ma ogromny wpływ na ceny. Mimo wszystko od lat obserwuje się wzrost cen drewna, co wynika z wielu czynników. W każdym przypadku na cenę drewna wpływają popyt i podaż, a także znaczący wpływ ma wzrost zainteresowania drewnem, zarówno w budownictwie, jak i przemy