Inne

Instytut mechanizacji budownictwa i górnictwa skalnego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) to polska jednostka badawczo-rozwojowa, która odgrywa kluczową rolę w dziedzinie inżynierii budowlanej, mechanizacji budownictwa i górnictwa skalnego. Instytut został założony w 1950 roku i od tego czasu kontynuuje swoją misję wspierania postępu technologicznego w sektorze