Inne

Technikum Architektoniczno Budowlane im Stanisława Nowakowskiego

Ogólnie rzecz biorąc, technikum architektoniczno-budowlane to szkoła średnia, która przygotowuje uczniów do pracy w branży budowlanej. Uczniowie zdobywają wiedzę zarówno w obszarze architektury, jak i budownictwa, ucząc się projektować, czytać rysunki techniczne, korzystać z programów komputerowych do projektowania, a także zdobywając umiej