Szacowany czas czytania 13 min. (2417 słów)

Polityka prywatności

Napisane przez Roman dnia 30.03.2023
Polityka prywatności
Postanowienia Ogólne
8f Z47 64 dd1 n4d i01 e8c m47 c1 27c 51a .55 07c 51a .c1 255 095 193 847 63 r1a .47 11 w47 94 ż7e y72 c4d i01 e47 11 w72 c33 h55 o64 d2d zec ą47 d1 n55 o11 w01 e47 11 w7e ybe t7e y72 c2d zd1 n01 e47 11 w47 2d za0 a8f k63 r01 e5e s4d i01 e47 07 g63 r55 o8c ma0 a64 d2d z01 ed1 n4d ia0 a47 4d i47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n4d ia0 a47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h1a .47 9b R01 e07 gab u63 lab u30 j01 e47 be t55 o47 9b R55 o2d z3d p55 o63 r2d zec ą64 d2d z01 ed1 n4d ia0 a47 60 Pa0 a63 r63 la0 a8c m01 ed1 nbe tab u47 c1 Eab u63 r55 o3d p01 e30 j5e s8f k4d i01 e07 g55 o4d i47 9b Ra0 a64 d7e y47 c1 255 095 1da 650 /da 683 7f2 947 2d z47 64 dd1 n4d ia0 a47 c1 283 747 8f k11 w4d i01 ebe td1 n4d ia0 a47 c1 255 095 1da 647 63 r1a .47 11 w47 5e s3d p63 ra0 a11 w4d i01 e47 55 o72 c33 h63 r55 od1 n7e y47 55 o5e s21 ó0e b47 7f f4d i2d z7e y72 c2d zd1 n7e y72 c33 h47 11 w47 2d z11 w4d iec ą2d z8f kab u47 2d z47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n4d i01 e8c m47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h47 4d i47 11 w47 5e s3d p63 ra0 a11 w4d i01 e47 5e s11 w55 o0e b55 o64 dd1 n01 e07 g55 o47 3d p63 r2d z01 e3d pd3 ł7e y11 wab u47 be ta0 a8f k4d i72 c33 h47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o63 ra0 a2d z47 ab u72 c33 h7e y63 l01 ed1 n4d ia0 a47 64 d7e y63 r01 e8f kbe t7e y11 w7e y47 f2 97c 550 /d1 4da 650 /dc Wc1 E47 fd (9e O07 g21 ó63 ld1 n01 e47 9b R55 o2d z3d p55 o63 r2d zec ą64 d2d z01 ed1 n4d i01 e47 55 o47 9e O72 c33 h63 r55 od1 n4d i01 e47 dc Da0 ad1 n7e y72 c33 h98 )fd ,47 2d z11 wa0 ad1 n01 e47 9b R9e Odc D9e O1a .


5a A64 d8c m4d id1 n4d i5e sbe t63 ra0 abe t55 o63 r01 e8c m47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 30 j01 e5e sbe t47 01 e8c mab u63 la0 abe t4d i55 od1 n1a .3d p63 l47 c1 Eab u2d z01 e0e b4d iab u5e s2d z47 ea K63 r2d z7e y94 ża0 a8f k47 2d z47 5e s4d i01 e64 d2d z4d i0e bec ą47 11 w47 ad B4d i01 e63 l5e s8f kab ud0 -ad B4d ia0 ad3 ł01 e47 3d p63 r2d z7e y47 ab u63 l4d i72 c7e y47 ea Kab u5e sbe t63 r55 od1 n4d ia0 a47 d1 450 /f2 955 0fd ,47 06 Nc5 I60 Pa6 :47 7c 5d1 483 7c1 255 083 7c1 295 1f2 995 11a .47 9e O72 c33 h63 r55 od1 na0 a47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o64 d0e b7e y11 wa0 a47 5e s4d id2 ę47 2d z07 g55 o64 dd1 n4d i01 e47 2d z47 11 w7e y8c m55 o07 ga0 a8c m4d i47 3d p55 o11 w5e s2d z01 e72 c33 hd1 n4d i01 e47 55 o0e b55 o11 w4d iec ą2d zab u30 jec ą72 c7e y72 c33 h47 3d p63 r2d z01 e3d p4d i5e s21 ó11 w47 3d p63 ra0 a11 wa0 a1a .


76 S2d za0 ad1 nab u30 j01 e8c m7e y47 3d p63 ra0 a11 w55 o47 64 d55 o47 3d p63 r7e y11 wa0 abe td1 n55 o3a ś72 c4d i47 4d i47 64 d0e ba0 a8c m7e y47 55 o47 0e b01 e2d z3d p4d i01 e72 c2d z01 e90 ń5e sbe t11 w55 o47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h1a .47 dc W47 be t7e y8c m47 72 c01 e63 lab u47 ab u94 ż7e y11 wa0 ad1 n7e y47 30 j01 e5e sbe t47 8c m1a .4d id1 n1a .47 5e s2d z7e y7f f63 r55 o11 wa0 ad1 n7e y47 5e s7e y5e sbe t01 e8c m47 33 ha0 a5e s01 ed3 ł47 64 d55 o47 8f k55 od1 nbe t1a .

Administracja Danymi
dc Da0 ad1 n01 e47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w01 e47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n01 e47 5e sec ą47 2d z07 g55 o64 dd1 n4d i01 e47 2d z47 3d p63 r2d z01 e3d p4d i5e sa0 a8c m4d i47 64 d55 obe t7e y72 c2d zec ą72 c7e y8c m4d i47 55 o72 c33 h63 r55 od1 n7e y47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h47 55 o63 ra0 a2d z47 2d z07 g55 o64 dd1 n4d i01 e47 2d z47 60 P55 o63 l4d ibe t7e y8f kec ą47 60 P63 r7e y11 wa0 abe td1 n55 o3a ś72 c4d i47 11 w47 2d za0 a8f k63 r01 e5e s4d i01 e47 d1 n4d i01 e2d z0e bd2 ę64 dd1 n7e y8c m47 64 d55 o47 63 r01 ea0 a63 l4d i2d za0 a72 c30 j4d i47 3a ś11 w4d ia0 a64 d72 c2d z55 od1 n7e y72 c33 h47 ab u5e sd3 łab u07 g47 d0 -47 55 o0e b5e sd3 łab u07 g4d i47 8f k55 od1 nbe t47 11 w47 5e s01 e63 r11 w4d i5e s4d i01 e47 fd (63 l55 o07 g55 o11 wa0 ad1 n4d i01 efd ,47 a0 aab ube t55 o8c ma0 abe t7e y72 c2d zd1 n01 e47 3d p55 o11 w4d ia0 a64 d55 o8c m4d i01 ed1 n4d ia0 a47 55 o47 5e sbe ta0 abe tab u5e sa0 a72 c33 h47 ab u5e sd3 łab u07 g4d i98 )47 55 o63 ra0 a2d z47 11 w47 72 c01 e63 lab u47 63 r01 ea0 a63 l4d i2d za0 a72 c30 j4d i47 2d za0 a8c m21 ó11 w4d i01 e90 ń47 21 U5e sd3 łab u07 g47 3a ś11 w4d ia0 a64 d72 c2d z55 od1 n7e y72 c33 h47 64 d63 r55 o07 gec ą47 01 e63 l01 e8f kbe t63 r55 od1 n4d i72 c2d zd1 nec ą1a .

ea K55 o63 r2d z7e y5e sbe ta0 a30 jec ą72 c47 2d z47 d1 na0 a5e s2d z7e y72 c33 h47 ab u5e sd3 łab u07 g47 2d z55 o5e sbe ta0 ad1 n4d i01 e5e s2d z47 3d p55 o3d p63 r55 o5e s2d z55 od1 n7e y47 55 o47 3d p55 o64 da0 ad1 n4d i01 e47 d1 n4d i01 e8f kbe t21 ó63 r7e y72 c33 h47 5e s11 w55 o4d i72 c33 h47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h1a .47 9c T11 w55 o30 j01 e47 64 da0 ad1 n01 e47 0e bd2 ę64 dec ą47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n01 e47 11 w47 2d z11 w4d iec ą2d z8f kab u47 2d z47 a0 a8f k72 c30 jec ąfd ,47 30 ja0 a8f kec ą47 3d p55 o64 d01 e30 j8c mab u30 j01 e5e s2d z1a .47 06 Na0 a47 3d p63 r2d z7e y8f kd3 ła0 a64 d47 64 da0 ad1 n01 e47 3d p55 o64 da0 ad1 n01 e47 3d p55 o64 d72 c2d za0 a5e s47 63 r01 e30 j01 e5e sbe t63 ra0 a72 c30 j4d i47 11 w47 5e s01 e63 r11 w4d i5e s4d i01 e47 0e bd2 ę64 dec ą47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n01 e47 64 d55 o47 72 c01 e63 lab u47 2d za0 a3d p01 e11 wd1 n4d i01 ed1 n4d ia0 a47 64 d55 o5e sbe td2 ę3d pab u47 64 d55 o47 7f fab ud1 n8f k72 c30 j55 od1 na0 a63 ld1 n55 o3a ś72 c4d i47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab u47 4d i47 8f k55 od1 nbe ta0 a8f kbe tab u47 11 w47 5e s3d p63 ra0 a11 wa0 a72 c33 h47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab u1a .47 dc Da0 ad1 n01 e47 3d p55 o64 da0 a11 wa0 ad1 n01 e47 3d p55 o64 d72 c2d za0 a5e s47 2d za0 a8c m21 ó11 w4d i01 ed1 n4d ia0 a47 3d pd3 ła0 abe td1 n01 e30 j47 ab u5e sd3 łab u07 g4d i47 0e bd2 ę64 dec ą47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n01 e47 11 w47 72 c01 e63 lab u47 64 d55 o5e sbe ta0 a11 w7e y47 ab u5e sd3 łab u07 g4d i47 30 ja0 a8f k47 4d i47 11 w47 72 c01 e63 la0 a72 c33 h47 63 ra0 a72 c33 hab ud1 n8f k55 o11 w55 o3a ś72 c4d i1a .47 8f Za0 a3d p4d i5e sab u30 jec ą72 c47 5e s4d id2 ę47 64 d55 o47 d1 n01 e11 w5e s63 l01 ebe tbe t01 e63 ra0 a47 64 da0 ad1 n01 e47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w01 e47 0e bd2 ę64 dec ą47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n01 e47 64 d55 o47 11 w7e y5e s7e yd3 ł8f k4d i47 d1 n01 e11 w5e s63 l01 ebe tbe t01 e63 ra0 a1a .47 dc W7e y5e s7e yd3 ła0 a30 jec ą72 c47 4d id1 n7f f55 o63 r8c ma0 a72 c30 jd2 ę47 3d p63 r2d z01 e2d z47 7f f55 o63 r8c mab u63 la0 a63 r2d z47 8f k55 od1 nbe ta0 a8f kbe t55 o11 w7e y47 64 da0 ad1 n01 e47 2d z55 o5e sbe ta0 ad1 nec ą47 11 w7e y8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe ta0 ad1 n01 e47 11 w47 72 c01 e63 lab u47 55 o64 d3d p55 o11 w4d i01 e64 d2d z4d i47 d1 na0 a47 11 w4d ia0 a64 d55 o8c m55 o3a ś85 ć1a .

ea Ka0 a94 ż64 da0 a47 55 o5e s55 o0e ba0 afd ,47 8f kbe t21 ó63 r01 e30 j47 64 da0 ad1 n01 e47 64 d55 obe t7e y72 c2d zec ą47 8c ma0 a47 3d p63 ra0 a11 w55 o47 11 w47 8f ka0 a94 ż64 d01 e30 j47 72 c33 h11 w4d i63 l4d i47 64 d55 o5e sbe td2 ę3d pab u47 64 d55 o47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 hfd ,47 5e s3d p63 r55 o5e sbe t55 o11 wa0 ad1 n4d ia0 afd ,47 ab u5e sab ud1 n4d id2 ę72 c4d ia0 a47 63 lab u0e b47 55 o07 g63 ra0 ad1 n4d i72 c2d z01 ed1 n4d ia0 a47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n4d ia0 afd ,47 3d p63 ra0 a11 w55 o47 5e s3d p63 r2d z01 e72 c4d i11 wab ufd ,47 3d p63 ra0 a11 w55 o47 11 wd1 n4d i01 e5e s4d i01 ed1 n4d ia0 a47 5e s8f ka0 a63 r07 g4d i47 64 d55 o47 55 o63 r07 ga0 ad1 nab u47 d1 na0 a64 d2d z55 o63 r72 c2d z01 e07 g55 ofd ,47 11 w47 be t7e y8c m47 72 c01 e63 lab u47 d1 na0 a63 l01 e94 ż7e y47 3d p55 o64 d30 jec ą85 ć47 8f k55 od1 nbe ta0 a8f kbe t47 2d z47 55 o5e s55 o0e bec ą47 d1 na0 a64 d2d z55 o63 rab u30 jec ą72 cec ą47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n4d i01 e47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h47 11 w47 55 o63 r07 ga0 ad1 n4d i2d za0 a72 c30 j4d i47 21 U5e sd3 łab u07 g55 o64 da0 a11 w72 c7e y47 30 j01 e5e sbe t47 8c m55 o94 ż63 l4d i11 w7e y47 64 d63 r55 o07 gec ą47 01 e63 l01 e8f kbe t63 r55 od1 n4d i72 c2d zd1 nec ą47 3d p55 o64 d47 a0 a64 d63 r01 e5e s01 e8c m47 01 ed0 -8c ma0 a4d i63 la6 :47 8f k55 od1 nbe ta0 a8f kbe t5e @01 e8c mab u63 la0 abe t4d i55 od1 n1a .3d p63 l1a .

8f Za0 a5e sbe t63 r2d z01 e07 ga0 a8c m7e y47 5e s55 o0e b4d i01 e47 3d p63 ra0 a11 w55 o47 64 d55 o47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n4d ia0 a47 9c T11 w55 o4d i72 c33 h47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 3d p55 o47 63 r55 o2d z11 w4d iec ą2d za0 ad1 n4d iab u47 21 U8c m55 o11 w7e y47 63 lab u0e b47 72 c55 o7f fd1 n4d id2 ę72 c4d iab u47 2d z07 g55 o64 d7e y47 be t7e y63 l8f k55 o47 11 w47 2d za0 a8f k63 r01 e5e s4d i01 e47 d1 na0 a47 3d p55 obe t63 r2d z01 e0e b7e y47 64 d55 o72 c33 h55 o64 d2d z01 ed1 n4d ia0 a47 01 e11 w01 ed1 nbe tab ua0 a63 ld1 n7e y72 c33 h47 63 r55 o5e s2d z72 c2d z01 e90 ń47 3d p63 r2d z01 e64 d47 5e sec ą64 d01 e8c m47 63 lab u0e b47 30 j01 e94 ż01 e63 l4d i47 3d p63 r2d z01 e3d p4d i5e s7e y47 8f k63 ra0 a30 j55 o11 w01 e47 a0 a63 l0e b55 o47 ab ud1 n4d i30 jd1 n01 e47 0e bec ą64 d3c ź47 3d p63 ra0 a11 wa0 a47 8c m4d id2 ę64 d2d z7e yd1 na0 a63 r55 o64 d55 o11 w01 e07 g55 o47 55 o0e b63 l4d i07 gab u30 jec ą47 d1 na0 a5e s47 64 d55 o47 63 r01 ebe t01 ed1 n72 c30 j4d i47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h1a .

21 U5e sd3 łab u07 g55 o64 da0 a11 w72 ca0 a47 8c ma0 a47 3d p63 ra0 a11 w55 o47 ab u64 d55 o5e sbe td2 ę3d pd1 n4d ia0 a85 ć47 64 da0 ad1 n01 e47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w01 e47 21 U94 ż7e ybe t8f k55 o11 wd1 n4d i8f ka0 a47 55 o63 ra0 a2d z47 4d id1 nd1 n7e y72 c33 h47 30 j01 e07 g55 o47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 3d p55 o64 d8c m4d i55 obe t55 o8c m47 ab u3d p55 o11 wa0 a94 żd1 n4d i55 od1 n7e y8c m47 d1 na0 a47 3d p55 o64 d5e sbe ta0 a11 w4d i01 e47 11 wd3 ła0 a3a ś72 c4d i11 w7e y72 c33 h47 3d p63 r2d z01 e3d p4d i5e s21 ó11 w47 3d p63 ra0 a11 wa0 a47 fd (d1 n3d p1a .47 55 o63 r07 ga0 ad1 n55 o8c m47 3a ś72 c4d i07 ga0 ad1 n4d ia0 a98 )1a .

21 U5e sab ud1 n4d id2 ę72 c4d i01 e47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h47 8c m55 o94 ż01 e47 d1 na0 a5e sbe tec ą3d p4d i85 ć47 d1 na0 a47 5e s8f kab ube t01 e8f k47 72 c55 o7f fd1 n4d id2 ę72 c4d ia0 a47 2d z07 g55 o64 d7e y47 0e bec ą64 d3c ź47 11 wd1 n4d i01 e5e s4d i01 ed1 n4d ia0 a47 3d p63 ra0 a11 wd1 n4d i01 e47 64 d55 o3d pab u5e s2d z72 c2d za0 a63 ld1 n01 e07 g55 o47 5e s3d p63 r2d z01 e72 c4d i11 wab u47 d1 na0 a47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 ad1 n4d i01 e47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h1a .

21 U5e sd3 łab u07 g55 o64 da0 a11 w72 ca0 a47 d1 n4d i01 e47 ab u64 d55 o5e sbe td2 ę3d pd1 n4d ia0 a47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h47 4d id1 nd1 n7e y8c m47 3d p55 o64 d8c m4d i55 obe t55 o8c m47 a0 ad1 n4d i94 ż01 e63 l4d i47 ab u3d p55 o11 wa0 a94 żd1 n4d i55 od1 n7e y8c m47 d1 na0 a47 3d p55 o64 d5e sbe ta0 a11 w4d i01 e47 11 wd3 ła0 a3a ś72 c4d i11 w7e y72 c33 h47 3d p63 r2d z01 e3d p4d i5e s21 ó11 w47 3d p63 ra0 a11 wa0 a1a .

60 P55 o5e s4d ia0 a64 da0 a8c m7e y47 11 w3d p63 r55 o11 wa0 a64 d2d z55 od1 nec ą47 8f k55 od1 nbe t63 r55 o63 ld2 ę47 64 d55 o5e sbe td2 ę3d pab u47 64 d55 o47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 hfd ,47 64 d2d z4d id2 ę8f k4d i47 72 c2d z01 e8c mab u47 8c m4d id1 n4d i8c ma0 a63 l4d i2d zab u30 j01 e8c m7e y47 5e s8f kab ube t8f k4d i47 01 e11 w01 ed1 nbe tab ua0 a63 ld1 n01 e07 g55 o47 d1 na0 a63 rab u5e s2d z01 ed1 n4d ia0 a47 0e b01 e2d z3d p4d i01 e72 c2d z01 e90 ń5e sbe t11 wa0 a47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h1a .

dc Da0 ad1 n01 e47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w01 e47 3d p63 r2d z01 ebe t11 wa0 a63 r2d za0 a30 jec ą47 55 o5e s55 o0e b7e y47 11 w7e yd3 łec ą72 c2d zd1 n4d i01 e47 ab u3d p55 o11 wa0 a94 żd1 n4d i55 od1 n01 e47 3d p63 r2d z01 e2d z47 d1 na0 a5e s47 a0 a63 l0e b55 o47 9e O5e s55 o0e b7e y50 /62 F4d i63 r8c m7e yfd ,47 2d z47 8f kbe t21 ó63 r7e y8c m4d i47 3a ś72 c4d i3a ś63 l01 e47 11 w5e s3d p21 ód3 ł3d p63 ra0 a72 cab u30 j01 e8c m7e y47 11 w47 2d z11 w4d iec ą2d z8f kab u47 2d z47 8c m55 o94 ż63 l4d i11 w55 o3a ś72 c4d iec ą47 64 d55 o5e sbe ta0 a63 r72 c2d z01 ed1 n4d ia0 a47 ab u5e sd3 łab u07 g4d ifd ,47 55 o0e b5e sd3 łab u07 g4d i47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab u1a .47 88 M55 o94 ż63 l4d i11 w4d i47 55 o64 d0e b4d i55 o63 r72 c7e y47 9c T11 w55 o4d i72 c33 h47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 ha6 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

76 S8f kab ube t8f k4d i47 0e b63 ra0 a8f kab u47 3d p55 o64 da0 ad1 n4d ia0 a47 64 da0 ad1 n7e y72 c33 h47 55 o5e s55 o0e b55 o11 w7e y72 c33 h
0e b63 ra0 a8f k47 8c m55 o94 ż63 l4d i11 w55 o3a ś72 c4d i47 8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe ta0 ad1 n4d ia0 a47 2d z47 3d p01 ed3 łd1 n01 e30 j47 7f fab ud1 n8f k72 c30 j55 od1 na0 a63 ld1 n55 o3a ś72 c4d i47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab ufd ,47 0e b63 ra0 a8f k47 8c m55 o94 ż63 l4d i11 w55 o3a ś85 ć47 d1 na0 a11 w4d iec ą2d za0 ad1 n4d ia0 a47 8f k55 od1 nbe ta0 a8f kbe tab u47 3d p63 r2d z01 e2d z47 7f f55 o63 r8c mab u63 la0 a63 r2d zfd ,47 0e b63 ra0 a8f k47 8c m55 o94 ż63 l4d i11 w55 o3a ś72 c4d i47 55 obe t63 r2d z7e y8c m7e y11 wa0 ad1 n4d ia0 a47 4d id1 n7f f55 o63 r8c ma0 a72 c30 j4d i47 2d z47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab u

60 P63 l4d i8f k4d i47 88 C55 o55 o8f k4d i01 e5e s
06 Na0 a5e s2d za0 a47 11 w4d ibe t63 r7e yd1 na0 a47 ab u94 ż7e y11 wa0 a47 72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e s1a .47 76 Sec ą47 be t55 o47 d1 n4d i01 e11 w4d i01 e63 l8f k4d i01 e47 3d p63 l4d i8f k4d i47 be t01 e8f k5e sbe t55 o11 w01 e47 11 w7e y5e s7e yd3 ła0 ad1 n01 e47 3d p63 r2d z01 e2d z47 5e s01 e63 r11 w01 e63 r47 11 w11 w11 w47 4d i47 3d p63 r2d z01 e72 c33 h55 o11 w7e y11 wa0 ad1 n01 e47 3d p63 r2d z01 e2d z47 55 o3d p63 r55 o07 g63 ra0 a8c m55 o11 wa0 ad1 n4d i01 e47 8f k55 o8c m3d pab ube t01 e63 ra0 a47 3d p63 r2d z01 e07 g63 lec ą64 da0 a63 r8f k4d i1a .47 ea K4d i01 e64 d7e y47 3d p63 r2d z01 e07 g63 lec ą64 da0 a63 r8f ka0 a47 3d p55 od1 n55 o11 wd1 n4d i01 e47 3d p55 od3 łec ą72 c2d z7e y47 5e s4d id2 ę47 2d z01 e47 5e sbe t63 r55 od1 nec ąfd ,47 11 w4d ibe t63 r7e yd1 na0 a47 63 r55 o2d z3d p55 o2d zd1 na0 a30 j01 e47 63 r55 o64 d2d za0 a30 j47 ab u63 r2d zec ą64 d2d z01 ed1 n4d ia0 afd ,47 2d z47 8f kbe t21 ó63 r01 e07 g55 o47 d3 łec ą72 c2d z7e y47 5e s4d id2 ę47 ab u94 ż7e ybe t8f k55 o11 wd1 n4d i8f k1a .47 60 Pa0 a63 ra0 a8c m01 ebe t63 r7e y47 3d p55 o2d z11 wa0 a63 la0 a30 jec ą47 d1 na0 a47 55 o64 d72 c2d z7e ybe ta0 ad1 n4d i01 e47 4d id1 n7f f55 o63 r8c ma0 a72 c30 j4d i47 11 w47 d1 n4d i72 c33 h47 2d za0 a11 wa0 a63 rbe t7e y72 c33 h47 30 j01 e64 d7e yd1 n4d i01 e47 5e s01 e63 r11 w01 e63 r55 o11 w4d ifd ,47 8f kbe t21 ó63 r7e y47 30 j01 e47 ab ube t11 w55 o63 r2d z7e yd3 ł1a .47 88 C55 o55 o8f k4d i01 e5e s47 ab ud3 ła0 abe t11 w4d ia0 a30 jec ą47 11 w4d id2 ę72 c47 8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe ta0 ad1 n4d i01 e47 2d z47 11 w72 c2d z01 e3a śd1 n4d i01 e30 j47 55 o64 d11 w4d i01 e64 d2d z55 od1 n7e y72 c33 h47 11 w4d ibe t63 r7e yd1 n1a .

6d G63 r55 o8c ma0 a64 d2d z55 od1 n01 e47 4d id1 n7f f55 o63 r8c ma0 a72 c30 j01 e47 64 d55 obe t7e y72 c2d zec ą47 a0 a64 d63 r01 e5e sab u47 c5 I60 Pfd ,47 be t7e y3d pab u47 11 w7e y8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe t7e y11 wa0 ad1 n01 e30 j47 3d p63 r2d z01 e07 g63 lec ą64 da0 a63 r8f k4d ifd ,47 30 jd2 ę2d z7e y8f ka0 afd ,47 63 r55 o64 d2d za0 a30 jab u47 5e s7e y5e sbe t01 e8c mab u47 55 o3d p01 e63 ra0 a72 c7e y30 jd1 n01 e07 g55 ofd ,47 64 d55 o5e sbe ta0 a11 w72 c7e y47 ab u5e sd3 łab u07 g47 4d id1 nbe t01 e63 rd1 n01 ebe t55 o11 w7e y72 c33 hfd ,47 4d id1 n7f f55 o63 r8c ma0 a72 c30 j4d i47 55 o47 72 c2d za0 a5e s4d i01 e47 4d i47 64 da0 a72 c4d i01 efd ,47 63 l55 o8f ka0 a63 l4d i2d za0 a72 c30 j4d i47 55 o63 ra0 a2d z47 4d id1 n7f f55 o63 r8c ma0 a72 c30 j4d i47 3d p63 r2d z01 e5e s7e yd3 ła0 ad1 n7e y72 c33 h47 64 d55 o47 11 w4d ibe t63 r7e yd1 n7e y47 2d za0 a47 3d p55 o3a ś63 r01 e64 dd1 n4d i72 cbe t11 w01 e8c m47 7f f55 o63 r8c mab u63 la0 a63 r2d za0 a47 8f k55 od1 nbe ta0 a8f kbe t55 o11 w01 e07 g55 o1a .

8f Z01 e0e b63 ra0 ad1 n01 e47 64 da0 ad1 n01 e47 5e sd3 łab u94 żec ą47 64 d55 o47 8c m55 od1 n4d ibe t55 o63 r55 o11 wa0 ad1 n4d ia0 a47 11 w47 30 ja0 a8f k4d i47 5e s3d p55 o5e s21 ó0e b47 ab u94 ż7e ybe t8f k55 o11 wd1 n4d i72 c7e y47 8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe ta0 a30 jec ą47 2d z47 d1 na0 a5e s2d z7e y72 c33 h47 11 w4d ibe t63 r7e yd1 nfd ,47 a0 a0e b7e y47 ab u5e s3d p63 ra0 a11 wd1 n4d ia0 a85 ć47 7f fab ud1 n8f k72 c30 j55 od1 n55 o11 wa0 ad1 n4d i01 e47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab u47 2d za0 a3d p01 e11 wd1 n4d ia0 a30 jec ą72 c47 0e ba0 a63 r64 d2d z4d i01 e30 j47 01 e7f f01 e8f kbe t7e y11 wd1 nec ą47 4d i47 0e b01 e2d z3d p63 r55 o0e b63 l01 e8c m55 o11 wec ą47 d1 na0 a11 w4d i07 ga0 a72 c30 jd2 ę1a .

06 Na0 a47 d1 na0 a5e s2d z01 e30 j47 11 w4d ibe t63 r7e yd1 n4d i01 e47 11 w7e y8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe tab u30 j01 e8c m7e y47 d1 n4d i01 e2d z0e bd2 ę64 dd1 n01 e47 3d p63 l4d i8f k4d i47 72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e sfd ,47 ab u8c m55 o94 ż63 l4d i11 w4d ia0 a30 jec ą72 c01 e47 8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe ta0 ad1 n4d i01 e47 2d z47 ab u5e sd3 łab u07 g47 64 d55 o5e sbe td2 ę3d pd1 n7e y72 c33 h47 11 w47 63 ra0 a8c ma0 a72 c33 h47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab ufd ,47 d1 n3d p1a .47 ab u11 w4d i01 e63 r2d z7e ybe t01 e63 ld1 n4d ia0 a30 jec ą72 c01 e47 3d p63 l4d i8f k4d i47 72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e s47 11 w7e y8f k55 o63 r2d z7e y5e sbe t7e y11 wa0 ad1 n01 e47 64 d55 o47 ab u5e sd3 łab u07 g47 11 w7e y8c ma0 a07 ga0 a30 jec ą72 c7e y72 c33 h47 ab u11 w4d i01 e63 r2d z7e ybe t01 e63 ld1 n4d ia0 ad1 n4d ia0 a47 11 w47 63 ra0 a8c ma0 a72 c33 h47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab u47 55 o63 ra0 a2d z47 7f fab ud1 n8f k72 c30 j55 od1 na0 a63 ld1 n01 e47 3d p63 l4d i8f k4d i47 72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e sfd ,47 ab u8c m55 o94 ż63 l4d i11 w4d ia0 a30 jec ą72 c01 e47 2d za0 a3d pa0 a8c m4d id2 ębe ta0 ad1 n4d i01 e47 11 w7e y0e b63 ra0 ad1 n7e y72 c33 h47 3d p63 r2d z01 e2d z47 ab u94 ż7e ybe t8f k55 o11 wd1 n4d i8f ka0 a47 ab u5e sbe ta0 a11 w4d i01 e90 ń47 4d i47 3d p01 e63 r5e s55 od1 na0 a63 l4d i2d za0 a72 c30 jd2 ę47 4d id1 nbe t01 e63 r7f f01 e30 j5e sab u47 ab u94 ż7e ybe t8f k55 o11 wd1 n4d i8f ka0 a

21 U94 ż7e ybe t8f k55 o11 wd1 n4d i8f k47 11 w47 8f ka0 a94 ż64 d01 e30 j47 72 c33 h11 w4d i63 l4d i47 8c ma0 a47 8c m55 o94 ż63 l4d i11 w55 o3a ś85 ć47 11 w7e yd3 łec ą72 c2d z01 ed1 n4d ia0 a47 fd (72 c55 o47 8c m55 o94 ż01 e47 5e s8f kab ube t8f k55 o11 wa0 a85 ć47 72 c2d zd2 ę3a ś72 c4d i55 o11 w7e y8c m47 63 lab u0e b47 72 ca0 ad3 ł8f k55 o11 w4d ibe t7e y8c m47 55 o07 g63 ra0 ad1 n4d i72 c2d z01 ed1 n4d i01 e8c m47 7f fab ud1 n8f k72 c30 j55 od1 na0 a63 ld1 n55 o3a ś72 c4d i47 5e s01 e63 r11 w4d i5e sab u98 )47 63 lab u0e b47 3d p63 r2d z7e y11 w63 r21 ó72 c01 ed1 n4d ia0 a47 55 o3d p72 c30 j4d i47 07 g63 r55 o8c ma0 a64 d2d z01 ed1 n4d ia0 a47 72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e s47 3d p55 o3d p63 r2d z01 e2d z47 2d z8c m4d ia0 ad1 nd2 ę47 ab u5e sbe ta0 a11 w4d i01 e90 ń47 11 w47 3d p63 r2d z01 e07 g63 lec ą64 da0 a63 r72 c01 e47 4d id1 nbe t01 e63 rd1 n01 ebe t55 o11 w01 e30 j1a .47 c5 Id1 n5e sbe t63 rab u8f k72 c30 ja0 a47 2d za0 a63 r2d zec ą64 d2d za0 ad1 n4d ia0 a47 3d p63 l4d i8f ka0 a8c m4d i47 72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e s47 30 j01 e5e sbe t47 64 d55 o5e sbe td2 ę3d pd1 na0 a47 d1 na0 a47 5e sbe t63 r55 od1 n4d i01 e47 33 hbe tbe t3d pa6 :50 /50 /11 w11 w11 w1a .a0 a63 l63 la0 a0e b55 oab ube t72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e s1a .55 o63 r07 g50 /8c ma0 ad1 na0 a07 g01 ed0 -72 c55 o55 o8f k4d i01 e5e s

Email kontaktowy:
ea K55 od1 nbe ta0 a8f kbe t47 11 w47 5e s3d p63 ra0 a11 w4d i01 e47 3d p55 o63 l4d ibe t7e y8f k4d i47 3d p63 r7e y11 wa0 abe td1 n55 o3a ś72 c4d i47 d1 na0 a63 l01 e94 ż7e y47 8f k4d i01 e63 r55 o11 wa0 a85 ć47 d1 na0 a47 01 ed0 -8c ma0 a4d i63 la6 :47 8f k55 od1 nbe ta0 a8f kbe t5e @01 e8c mab u63 la0 abe t4d i55 od1 n1a .3d p63 l

OCEŃ TEN ARTYKUŁ:

Komentarz?